Informace o společnosti, omezení odpovědnosti, informace o obchodních a ochranných známkách

Informace o poskytovateli

Ensinger s.r.o.

Průmyslová 991
CZ - 334 41 Dobřany
Česká republika
 
Tel.: +420 377 972 056-8
Fax: +420 377 972 059
 
ensinger@ensinger.cz
 
Jednatel: 
Fred Nass

Prokura:
Markéta Hrubá, Zdeněk Buráň

IČO: 48365831

DIČ: CZ48365831
 
Zapsáno u Krajského soudu v Plzni, ČR, v oddíle C, vložka 3969

Základní jmění 11 000 000 Kč

 

Omezení odpovědnosti

Informace na těchto webových stránkách jsou kontrolovány a aktualizovány společností Ensinger. Přes veškerou péči mohou být informace v mezidobí změněny. Proto nelze spolehlivě garantovat, že poskytnuté informace jsou aktuální, přesné a kompletní. Toto se také vztahuje na všechny webové stránky, ne které směřují odkazy z těchto webových stránek. Ensinger neodpovídá obsah webových stránek, které jsou odkazovány.
Ensinger si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit poskytované informace. Obsah a struktura webových stránek  společnosti Ensinger jsou chráněny autorským právem. Jakákoli reprodukce informací nebo dat, částečné užití textů nebo psáži textu nebo grafických materiálů vyžadují předchozí souhlas společnosti Ensinger s.r.o.

Informace o ochranných a obchodních známkách

Všechna patentovaná uživatelská jména, obchodní známky, registrováné obchodní známky atd. jsou respektována. Chybějící odpovídajících značek na této webové stránce neznamená, že jméno je volné podle legislativy, která se týká zboží a obchodních známek.